Lelia MUNTEANU
Lelia MUNTEANU
2565 vizualizări 10 nov 2017

Suveranul Pontif a comentat Evanghelia după Luca (16, 1-13):

“Şi zicea [Isus] şi către ucenicii Săi: Era un om bogat care avea un iconom şi acesta a fost pârât lui că-i risipeşte avuţiile.
Şi chemându-l, i-a zis: Ce este aceasta ce aud despre tine? Dă-mi socoteala de iconomia ta, căci nu mai poţi să fii iconom.
Iar iconomul a zis în sine: Ce voi face că stăpânul meu ia iconomia de la mine? Să sap, nu pot; să cerşesc, mi-e ruşine.
Ştiu ce voi face, ca să mă primească în casele lor, când voi fi scos din iconomie.
Şi chemând la sine, unul câte unul, pe datornicii stăpânului său, a zis celui dintâi: Cât eşti dator stăpânului meu?
Iar el a zis: O sută de măsuri de untdelemn. Iconomul i-a zis: Ia-ţi zapisul şi, şezând, scrie degrabă cincizeci.
După aceea a zis altuia: Dar tu, cât eşti dator? El i-a spus: O sută de măsuri de grâu. Zis-a iconomul: Ia-ţi zapisul şi scrie optzeci.
Şi a lăudat stăpânul pe iconomul cel nedrept, căci a lucrat înţelepţeşte. Căci fiii veacului acestuia sunt mai înţelepţi în neamul lor decât fiii luminii.
Şi Eu zic vouă: Faceţi-vă prieteni cu bogăţia nedreaptă, ca atunci, când veţi părăsi viaţa, să vă primească ei în corturile cele veşnice.
Cel ce este credincios în foarte puţin şi în mult este credincios; şi cel ce e nedrept în foarte puţin şi în mult este nedrept.
Deci, dacă n-aţi fost credincioşi în bogăţia nedreaptă, cine vă va încredinţa pe cea adevărată?
Şi dacă în ceea ce este străin nu aţi fost credincioşi, cine vă va da ce este al vostru?
Nici o slugă nu poate să slujească la doi stăpâni. Fiindcă sau pe unul îl va urî şi pe celălalt îl va iubi, sau de unul se va ţine şi pe celălalt îl va dispreţui. Nu puteţi să slujiţi lui Dumnezeu şi lui mamona”.

Întâmplări ca aceasta din parabola Mântuitorului, ne încredinţează Papa, “se petrec zilnic, mai ales cu aceia care au responsabilitatea de a administra bunurile poporului, nu propria avuţie, fiindcă personajul din Evanghelie era administrator al bunurilor altora, nu al propriei averi. Cu propriile bunuri nimeni nu e corupt”.

Remarcând că obişnuim să discutăm despre “smogul care cauzează poluarea, dar există, de asemenea, un smog al corupţiei în societate”, Papa Francisc ne atrage atenţia să nu fim naivi – creştinismul nu poate fi sinonim cu naivitatea.

“Dacă există vreun lucru pe care creştinul nu şi-l poate permite, acela e naivitatea. În calitate de creştini, avem înlăuntrul nostru o comoară. Comoara Spiritului Sfânt, pe care trebuie să o apărăm. Nu ne putem permite naivitatea de a lăsa să ni se fure această comoară. Avem, totodată, o bună ocazie de a ne ruga pentru cei corupţi (...). Să ne rugăm pentru corupţi, sărmanii de ei, ca să poată găsi ieşirea din acea închisoare în care ei înşişi au dorit să intre”.   

Vorbind parcă despre alegerile de la noi din iarna trecută, Suveranul Pontif ne-a sfătuit: “Nu aveţi încredere în cei care trăncănesc şi promit prea mult”.

Ar trebui, a spus, să-i cerem lui Dumnezeu “harul perspicacităţii”, în faţa “vicleniei fiilor veacului acestuia”.

Ar trebui, a spus, ca - în faţa promisiunilor deşănţate - să păstrăm o “suspiciune sănătoasă”.
 

Citește și: