Alina Botezatu
1879 vizualizări 10 ian 2019

Uniunea Naţională a Transportatorilor Rutieri din România (UNTRR) solicită sprijinul eurodeputaţilor români să respingă Pachetul Mobilitate 1, în colaborare cu eurodeputaţii din alte state membre ale Uniunii Europene afectate.

Reprezentanţii Uniunii susţin că este un moment crucial pentru soarta transportatorilor români în UE.

”Precizăm că UNTRR, alături de asociaţiile IRU din ţările est-europene organizează un amplu protest pentru stoparea adoptării Pachetului Mobilitate 1, acţiune care va avea loc la Bruxelles pe 10.01.2019, în faţa Parlamentului European. Votul Parlamentului European din 10.01.2019 privind Pachetul Mobilitate are o importanţă majoră pentru transportatorii români şi estici, după ce Consiliul de Transport UE a adoptat pe 03.12.2018 poziţia sa generală privind Pachetul de Mobilitate 1, bazată pe compromisul periculos al Preşedinţiei Austriece, susţinut de statele membre ale Alianţei Rutiere. Transportatorii români şi est-europeni sunt revoltaţi şi extrem de îngrijoraţi de propunerile restrictive ale Pachetului Mobilitate, vizând modificarea legislaţiei europene în domeniul transporturilor rutiere, pe fondul protecţionismului în creştere al Statelor Membre din Vestul UE reunite în cadrul Alianţei Rutiere,” anunţă reprezentanţii UNTRR.

Ei sunt îngrijoraţi că măsurile Pachetului Mobilitate 1 vor conduce la reducerea semnificativă a transporturilor rutiere internaţionale operate de transportatorii români în UE cu consecinţe negative asupra economiei României, în condiţiile în care transportul rutier de mărfuri este principalul contributor la exportul de servicii al României, conform datelor BNR.

”Solicităm Eurodeputaţilor români, membri în TRAN, să respingă ferm amendamentele restrictive de compromis propuse de raportorii TRAN pentru dosarele cheie ale Pachetului Mobilitate,” adaugă reprezentanţii UNTRR.

Observaţiile UNTRR sunt următoarele:

1. Propunerea de Lege specială pentru aplicarea Directivei detaşării nr. 71/1996 la transporturile rutiere. UNTRR solicită excluderea transportului rutier de la regulile detaşării. UNTRR, împreună cu peste 50 de asociaţii profesionale din 24 de state membre ale UE, au semnat o declaraţie comună împotriva aplicării Directivei privind detaşarea lucrătorilor (96/71/CE) la operaţiunile de transport internaţional din UE.

Plata egală pentru muncă egală în acelaşi loc - acest principiu trebuie să se aplice şi companiilor din Centrul şi Estul UE, nu numai angajaţilor, în caz contrar Pachetul Mobilitate va distorsiona grav competiţia pe piaţa de transport europeană, legalizând discriminarea transportatorilor români şi est-europeni. Reamintim faptul că, în prezent, pentru aceleaşi servicii de transport rutier internaţional operate în Vestul UE, firmele de transport sunt plătite diferit. Cum poate fi aplicat conceptul plată egală pentru muncă egală în acelaşi loc, dacă firmele nu au şanse egale? Nu vorbim de diferenţe de câteva procente, ci de 30-50% la venit pentru firme dintr-o industrie cu marja medie de sub 5%. Considerăm necesară o analiză a Comisiei Europene - DG COMPETIŢIE cu privire la diferenţele semnificative, de până la 30-50%, între tarifele plătite firmelor din Est şi celor din Vest pentru aceleaşi servicii pe aceleaşi trasee din Vestul UE.

2. Pachetul mobilitate trebuie să asigure condiţii egale de competiţie pe piaţa europeană de transport rutier, mai consideră reprezentanţii Uniunii: aşa cum în domeniul bancar se utilizează dobânda de referinţă EURIBOR + marja băncii, similar ar trebui utilizat în transportul rutier european Costul de referinţă UE + marja fiecărei firme de transport rutier, alături de liberalizarea pieţei.

Referitor la propunerea de compromis a raportorului TRAN Kyllonen privind detaşarea lucrătorilor, UNTRR consideră inacceptabile amendamentele de compromis inspirate din propunerea Preşedinţiei Austriece, în contradicţie cu raportul eurodeputatei Kyllonen adoptat de TRAN la data de 4 iunie 2018. Raportul prevede excluderea transporturilor rutiere internaţionale de la regulile de detaşare.

Atenţionăm că orice compromis bazat pe propunerea de aplicare a directivei detaşării lucrătorilor la toate operaţiunile de transport rutier internaţional, cu exceptarea operaţiunilor de transport rutier bilateral este inacceptabil pentru transportatorii români, având un impact negativ semnificativ asupra operaţiunilor de transport internaţional.

Referitor la amendamentele TRAN privind controlarea aplicării regulilor detaşării la transportul rutier, UNTRR se opune oricăror cerinţe administrative suplimentare pentru transportatorii rutieri internaţionali, cum ar fi declaraţia de detaşare sau crearea unei interfeţe publice dedicate transportatorilor rutieri conectate la IMI, având în vedere că şoferii profesionişti nu sunt lucrători detaşaţi, ci lucrători mobili care operează în mod obişnuit transport internaţional în alte ţări.

”Considerăm că actuala legislaţie europeană oferă suficiente instrumente de control şi susţinem utilizarea eficace a acestora de către autorităţile de control ale fiecărui Stat Membru, respectiv Registrul electronic al întreprinderilor de transport rutier (ERRU), alături de utilizarea eficace a sistemelor RRS (Risk Rating Systems) privind clasificarea încălcărilor grave ale normelor UE. De asemenea, tahograful digital oferă rapoarte detaliate privind activitatea unui şofer profesionist, în scopul stabilirii perioadei de lucru şi de odihnă petrecute de un şofer profesionist în fiecare Stat Membru”, au subliniat reprezentanţii Uniunii.

UNTRR susţine că respectarea legislaţiei naţionale şi europene a muncii nu ar trebui să fie controlată în trafic, ci numai prin controale la sediul companiei, unde se găsesc toate documentele şi datele relevante precum contractele de angajare şi documentele de plată.

”Având în vedere faptul că transporturile rutiere sunt un sector economic extrem de reglementat la nivel european, considerăm că toate controalele privind firmele de transport trebuie limitate la zona legislaţiei aplicabile industriei transporturilor rutiere, utilizând instrumentele legislaţiei europene specifice, fără a extinde controalele efectuare firmelor de transport la alte zone legislative.

Referitor la utilizarea e-CMR ca instrument de control, Uniunea Transportatorilor consideră că aceasta poate oferi informaţii relevante privind controlul operaţiunilor de transport rutier internaţional şi cabotaj, însă este abuzivă orice extindere a utilizării acestui document de natură comercială pentru controlul detaşării.

”Precizăm că în prezent, UNTRR promovează adoptarea de către România a legislaţiei privind utilizarea CMR electronic (e-CMR) pentru a facilita accesul transportatorilor români la operaţiunile digitale de transport şi logistică, contribuind la eficientizarea activităţii lor la nivel european - iar în acest context, vă rugăm să respingeţi ferm orice propunere de transformare a e-CMR în instrument de aplicare a detaşării la operaţiunile de transport rutier internaţional, care ar afecta negativ activitatea transportatorilor români în UE.”

UNTRR solicită ca perioada de repaus săptămânal normal să poată fi efectuată în cabina camionului şi este împotriva introducerii obligaţiei întoarcerii acasă a şoferilor.

Referitor la propunerea de compromis a raportorului TRAN Van de Camp, Uniunea Transportatorilor consideră inacceptabil amendamentul privind interzicerea efectuării în cabină a perioadelor de repaus săptămânal normal şi redus, însă salută menţinerea derogării care permite şoferilor profesionişti să îşi efectueze perioadele de repaus săptămânal normal şi redus în cabina camionului, cu condiţia ca acesta să fie parcat într-o locaţie certificată (zonă de parcare dedicată).

”Considerăm periculos amendamentul privind întoarcerea acasă a şoferilor cel puţin o dată la patru săptămâni - sau efectuarea perioadei de repaus săptămânal normală într-o locaţie aleasă de şofer. Considerăm inacceptabilă propunerea raportorului TRAN Wim Van De Camp privind extinderea controlului în trafic al rapoartelor tahografului digital la ultimele 56 zile şi vă rugăm să susţineţi menţinerea prevederilor actuale ale Regulamentului 561/2006 privind controlarea ultimelor 28 zile, orice controale mai detaliate putând fi efectuate la sediul companiilor de transport rutier şi nu în trafic. De asemenea, considerăm că obligativitatea introducerii noului tahograf inteligent la transportul internaţional nu este justificată, având în vedere faptul că funcţia sa GPS este deja disponibilă la bordul vehiculelor şi atenţionăm că obligaţia privind echiparea camioanelor cu noul tahograf inteligent generează costuri nejustificate transportatorilor români, legate de interesul Statelor Alianţei Rutiere de a utiliza tahograful inteligent ca instrument de control pentru detaşare şi cabotaj,” precizează UNTTR.

În ceea ce priveşte propunerea de modificare a Regulamentului nr.1071/2009 privind accesul la profesie şi a Regulamentului 1072/2009 privind accesul la piaţa de transport rutier de marfă, UNTRR este împotriva propunerilor inacceptabile de restricţionare a cabotajului sub perioada de 7 zile permisă prin legislaţia europeană actuală (Regulamentul 1072/2009) şi ne exprimăm îngrijorarea cu privire la noile prevederi privind aplicarea Regulamentului Roma I şi obligaţia întoarcerii acasă a autovehiculelor.

”Pachetul mobilitate trebuie să continue liberalizarea pieţei transportului rutier de marfă şi să nu introducă condiţii mai restrictive decât prevederile actuale ale Regulamentelor 1071/2009 privind accesul la ocupaţia de transportator rutier şi ale Regulamentului 1072/2009 privind accesul la piaţa de transport rutier din UE,” arată reprezentanţii UNTRR.

Referitor la propunerea de compromis a raportorului TRAN Ismail Ertug, reprezentanţii Uniunii citate consideră inacceptabilă propunerea de restricţionare a cabotajului la 3 zile, urmate de o perioadă de ”răcire” (cooling-off) de 60 de ore după întoarcerea autovehiculului în statul membru de stabilire al operatorului de transport rutier şi până la efectuarea unui nou transport internaţional care provine din statul membru în care este stabilită firma.

”Această restricţionare a cabotajului este o abatere a UE de la drumul spre piaţa liberă, iar prevederea privind obligaţia întoarcerii acasă a vehiculelor este inacceptabilă, pentru că aceasta afectează libertăţile fundamentale de circulaţie în UE, cu impact negativ asupra eficienţei transporturilor şi asupra mediului, prin creşterea curselor în gol, contrar obiectivelor UE privind reducerea emisiilor de CO2 din transport. Semnalăm propunerea periculoasă ca legislaţia în domeniul transportului rutier să fie consolidată pentru a asigura o bună aplicare a Regulamentului Roma I, astfel încât contractele de muncă să reflecte locul de muncă obişnuit al şoferilor, iar sediul de înfiinţare al firmei să fie locul în care sau de la care şoferii îşi desfăşoară în mod obişnuit activitatea în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 593/2008 (Roma I)”, au mai afirmat reprezentanţii UNTRR.

Reprezentanţii Uniunii citate atenţionează cu privire la contextul legislativ periculos, creat prin adoptarea de către Parlamentul European a raportului EMPL referitor la revizuirea regulamentelor privind coordonarea sistemelor de securitate socială (883/2004 şi 987/2009) - prin care se propune ca în cazul persoanelor care îşi derulează activitatea, în două sau mai multe state membre (precum şoferii de transport internaţional), aceştia să nu mai aparţină sistemului de securitate socială din ţara de rezidenţă (România), ci ţării în care aceştia lucrează cel mai mult. UNTRR este deosebit de îngrijorată de aceste evoluţii, care ar putea conduce la situaţia în care şoferii profesionişti români ar aparţine sistemelor de securitate socială din alte ţări, atunci când efectuează transporturi internaţionale.

”Aceste măsuri restrictive vor creşte semnificativ povara transportatorilor rutieri care deja trebuie să plătească şoferilor de transport internaţional salariile minime ale diferitelor ţări în care îşi desfăşoară activitatea şi vor conduce la migraţia masivă în Statele din Vest, atât a şoferilor români, cât şi a firmelor de transport româneşti, dar şi a subsidiarelor din România ale multinaţionalelor, care se vor întoarce în ţările de origine. Prin aceste măsuri, Statele Vestice din Alianţa Rutieră îşi vor repatria companiile, pentru a plăti taxe, impozite şi contribuţii sociale pentru angajaţi în ţările lor. În acelaşi timp, se urmăreşte angajarea şoferilor români şi estici la firmele din vest confruntate cu o criză de forţă de muncă calificată. Dar miza este şi mai mare, fiind, totodată, vizată şi atragerea firmelor estice competitive, care în condiţiile impuse de Pachetul Mobilitate vor ajunge să opteze să se stabilească în Statele din Vest, generând creşteri importante în produsul intern brut al acestora”, au explicat reprezentanţii UNTRR.

De asemenea, reprezentanţii Uniunii cittate consideră inacceptabilă propunerea ca o nouă Autoritate Europeană a Muncii să aibă rolul de a controla respectarea legislaţiei europene specifice transporturilor rutiere şi că, pentru îndeplinirea acestui rol, trebuie înfiinţată Agenţia Europeană de Transport Rutier, care să asigure un cadru uniform de aplicare a normelor UE în toate statele membre ale UE, acţionând prompt pentru stoparea interpretărilor naţionale actuale ale legislaţiei UE în vigoare şi a controalelor abuzive din unele State Membre.

”Transportul rutier merită acelaşi tratament ca toate celelalte moduri de transport, pentru care există agenţii europene dedicate. UNTRR atenţionează că această abordare iniţiată de Alianţa Rutieră şi sprijinită de Consiliul Miniştrilor de Transport prin poziţia adoptată la începutul lunii decembrie 2018, excedează zona transporturilor rutiere, vizează legalizarea segregării Vest - Est în transporturile rutiere, cu impact economic major pe termen mediu şi lung, transferul companiilor şi personalului din ţările din est în ţările din vest, datorită costurilor de operare ridicate în mod artificial de acest pachet legislativ care deşi, în mod ipocrit, susţine reguli egale pentru toţi jucătorii din piaţă, impactul acestor reguli va duce la imposibilitatea de a opera transporturi rutiere internaţionale în Europa de Vest de către firme situate în Europa de Est”, au menţionat reprezentanţii UNTRR.

În următorii cinci ani, peste 20% din firmele de transport de top din est (capital local şi subsidiare ale multinaţionalelor) vor migra în vest, cu şoferi şi cu familiile acestora, care vor fi implicate în furnizarea altor servicii pentru ţări cu populaţie îmbătrânită, au estimat reprezentanţii UNTRR.

”UNTRR solicită tuturor Eurodeputaţilor Români să respingă ferm amendamentele de compromis inacceptabile propuse de raportorii TRAN privind Pachetul Mobilitate! Mai bine niciun compromis decât un compromis dezastruos pentru transportatorii români! În acest moment decisiv, transportatorii români au nevoie de implicarea activă şi coordonată a Eurodeputaţilor români, pentru ca Parlamentul European să respingă propunerile restrictive de modificare a legislaţiei europene de transport rutier ale Pachetului Mobilitate 1 şi să se opună adoptării acestui pachet legislativ periculos pentru transportatorii români”, au mai afirmat reprezentanţii Uniunii Transportatorilor.

Fondată în 1990, UNTRR promovează şi apără interesele transportatorilor rutieri pe plan intern şi internaţional, înregistrând de la înfiinţare până în prezent peste 16.000 de firme înscrise - operatori care efectuează transporturi interne şi internaţionale de marfă şi persoane.

Citește și: